H U U R D E R S V E R E N I G I N G
C R O M S T R I J E N

  VÓÓR HUURDERS

                                                 DÓÓR HUURDERS

Welke servicekosten wel en niet meerekenen voor berekening huurtoeslag


U heeft onderstaand voorbeeld van de woningcorporatie ontvangen en wil weten of u recht heeft op huurtoeslag. 

U kunt dan een proefberekening maken op de site van de belastingdienst toeslagen. 

Om te weten of u recht heeft op huurtoeslag moet u wel weten wat er meegeteld moet worden van de servicekosten bij de kale huur. 

U moet bij de proefberekening de kale huur invullen. 

In dit onderstaande voorbeeld is dat € 684,-- 

Uit dit onderstaande voorbeeld moet bij de huur opgeteld worden de elektra voor de gemeenschappelijke ruimte, met een max. van € 12,-- 

Ook moet meegeteld worden de post  voor schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimte(s) ook met een max. van € 12,--. 

Deze bedragen gelden voor de berekening van de huurtoeslag. Alle andere bedragen tellen dus niet mee voor de berekening. Bij elkaar opgeteld is dat € 708,--. 

Hiermee blijft u onder de € 710,68 en daarmee heeft u recht op huurtoeslag, mits voldaan wordt aan alle andere voorwaarden. 

Voor een zorgvuldige berekening is het altijd verstandig om contact op te nemen met de huurdersvereniging, zodat n.a.v. uw specifieke situatie, een vrijwel  juiste berekening gemaakt kan worden.