H U U R D E R S V E R E N I G I N G
C R O M S T R I J E N

  VÓÓR HUURDERS

                                                 DÓÓR HUURDERS

Klachtenafhandeling


 Zo nu en dan worden wij als Huurdersvereniging  benaderd door een huurder die zijn of haar ongenoegen uit over een nog steeds niet opgeloste klacht door HW Wonen of  klaagt over de slechte dienstverlening van één van de HW Wonen medewerkers.

Indien er geen reactie komt van de verhuurder of er een conflict is, die  volgens u niet naar behoren opgelost wordt dan kunt u, als lid van onze vereniging, uiteraard op onze hulp rekenen. Wij zullen veel in het werk stellen, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, om het probleem voor beide partijen naar ieders tevredenheid op te lossen.


Maar wil dat naar volle tevredenheid opgelost kunnen worden, is het onvermijdelijk dat men zich aan bepaalde spelregels houdt.

.

Voordat u ons inschakelt moet u eerst zèlf uw klacht melden  bij HW Wonen. HW Wonen  moet als eerste in de gelegenheid gesteld worden om  uw klacht te behandelen of op te lossen voordat  u ons of een andere instantie gaat inschakelen.


Raadpleeg de website van HW Wonen www.hwwonen.nl/klachten. Hier treft u informatie en invulformulieren aan voor onderstaande klachten:


    •    Overlast klachten

    •    Klachten over HW Wonen

    •    Klachten Advies Commissie

    •    Buurtbemiddeling Hoeksche Waard

    •    Klachtencommissie ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen


Mocht u liever telefonisch een klacht bij HW Wonen neerleggen noteer dan ALTIJD de naam van de HW Wonen medewerker met wie u gesproken hebt. Noteer naast de naam van deze medewerker ook de datum en de tijd van het gesprek of als er meerdere gesprekken hebben plaats gevonden alle overige data. Ook is het voor alle partijen wenselijk om afspraken die per telefoon zijn gemaakt kort en bondig voor u zelf op papier te zetten zodat wij daar gebruik van kunnen maken tijdens het gesprek met de verhuurder.

Toch blijft het het beste om alles schriftelijk  (per mail) te doen (zwart op wit)

M.a.w. zorg voor een verslag met data, tijden, afspraken, of er wel of niet is teruggebeld, teruggemaild,  kortom echt alles wat van belang is.

Als wij als Huurdersvereniging actie moeten ondernemen dat hebben wij deze informatie echt nodig. Zonder naam en data en vooral inhoud van de contacten (afspraken,toezeggingen) tussen u en de verhuurder is het voor ons onmogelijk om te kunnen bemiddelen of een klacht te kunnen oplossen.
Wij moeten tijdens het bemiddelingsgesprek met de verhuurder naar referenties kunnen verwijzen. Als u ons geen naam en data kunt geven wordt het voor ons heel moeilijk om met de verhuurder tot een oplossing te komen.

Uiteraard kunt u ons ook via een e-mail, telefoon, spreekuur op de hoogte brengen van uw ongenoegen.


Tot slot als u beslist om de  Klachten Advies Commissie in te schakelen, bedenk dat deze Commissie volstrekt onafhankelijk is.


Indien u het niet eens bent met uw huurverhoging, er achterstallig onderhoud is, dan zou u daarmee naar de Huuradvies Commissie kunnen gaan.  Hier zijn voor de huurder wel kosten aan verbonden.


Spreekuur
:    Elke  vrijdag   van  14.00   tot  16.00
            Lokaal  8                
  Buttervliet  8                    Numansdorp