H U U R D E R S V E R E N I G I N G
C R O M S T R I J E N

  VÓÓR HUURDERS

                                                 DÓÓR HUURDERS

Huurdersvereniging Cromstrijen is samen met Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en West, gefuseerd tot één vereniging op 1 april 2022

Huurdersvereniging Hoeksche Waard


Spreekuur
:    Elke  vrijdag   van  14.00   tot  16.00
            Lokaal  8                
  Buttervliet  8                    Numansdorp