H U U R D E R S V E R E N I G I N G
C R O M S T R I J E N

  VÓÓR HUURDERS

                                                 DÓÓR HUURDERS

L E T  O P !!
M.i.v. 2021 is er alleen nog spreekuur op de eerste vrijdag van de maand .

Tijdens de maanden Juli en Augustus is er géén spreekuur.
Voor data zie Contact

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ

Wie en wat is Huurdersvereniging Cromstrijen?De Huurdersvereniging is in 1982 opgericht uit onvrede met de toenmalige verhuurder, vooral vanwege de slechte staat van onderhoud (verwaarlozing) van de woningen.
Huurdersvereniging Cromstrijen behartigt de belangen van huurders (haar leden) in Klaaswaal en Numansdorp.

Als huurders lid worden van de vereniging, krijgen ze ondersteuning bij geschillen met de verhuurder en toegang tot ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten. De Huurdersvereniging voert regelmatig overleg met de teamleider van wijkteam Midden van HW Wonen, waaronder de Huurdersvereniging valt.  

Hier worden de  plaatselijke zaken doorgesproken. (Lokaal,  plaatsgebonden)

Ook zijn wij samen met de twee andere huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard, verenigd in èn onderdeel van het Huurdersplatform Hoeksche Waard, hier worden de algemene belangen van de huurders besproken, met de Corporatie, conform de Wet overleg huurders-verhuurder. (Regionaal).
Huurdersvereniging Cromstrijen beoogt o.a. de volgende doelen voor haar leden:
 •  Het waarborgen van de rechtspositie van haar leden,(huurders) in Numansdorp en Klaaswaal.

 •  Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in het werkgebied en de directe woonomgeving van woningen van HW Wonen in het werkgebied van HV Cromstrijen.

 •  Het verlenen van ondersteuning en advies aan de leden (huurders van HW Wonen) binnen haar werkgebied

Het  voltallige bestuur van
HV Cromstrijen bestaat uit   negen personen, die minimaal tien keer  in het jaar bijelkaar komen om te vergaderen.

Tijdens de ALV van maart 2020 zijn drie  nieuwe bestuursleden gekozen,  U kunt de namen en functies van het gehele bestuur zien op de pagina Bestuur
Lees meer…

Is het u bekend dat HV Cromstrijen elke vrijdag inloopspreekuur heeft in Numansdorp?
Hier kunt u ook terecht met  vragen. Daar treft u een bestuurslid aan, die al uw vragen kan beantwoorden of anders doorverwijst naar de juiste instantie. Een afspraak is niet nodig. Waar en wanneer, Lees meer…

Sinds een aantal jaren zijn woningcorporaties van verenigingen in stichtingen veranderd. Dat betekende dat huurders geen invloed

meer konden uitoefenen. Daarom heeft de wetgever Corporaties verplicht gesteld om de belangen van huurders te waarborgen d.m.v. de wet overleg huurders-verhuurder, hierin is geregeld dat er overleg moet zijn over veel zaken, zoals o.a. de jaarlijkse huurverhoging en veel meer.  Dus hoe meer  leden een HV heeft, hoe meer invloed er uitgeoefend kan worden op de Corporatie. Wordt daarom lid en steun ons, samen met andere huurders, die u al voor gegaan zijn door lid te worden voor slechts € 0,42 per maand kunt u uw stem laten horen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden, maar het contact-formulier gebruiken of de telefoon pakken is ook goed.

Klik hier    en kijk hoe je andere huurders kan helpen om hier meer aandacht aan te geven


© 2017 -2020:   Websitedesign / Logo: www.apple-teacher.nl
                      
   Alle Rechten Voorbehouden

Huurdersvereniging Cromstrijen

Postbus 7304

3280 AC  Numansdorp

Tel:  06 - 13335348


Spreekuur
:    Elke  vrijdag   van  14.00   tot  16.00
            Lokaal  8                
  Buttervliet  8                    Numansdorp