VÓÓR HUURDERS

                                DÓÓR HUURDERS

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ

Wie en wat is Huurdersvereniging Cromstrijen?

​

De Huurdersvereniging is in 1982 opgericht uit onvrede met de toenmalige verhuurder, vooral vanwege de slechte staat van onderhoud (verwaarlozing) van de woningen.

​

​

Huurdersvereniging Cromstrijen behartigt de belangen van huurders (haar leden) in Klaaswaal en Numansdorp.

Als huurders lid worden van de vereniging, krijgen ze ondersteuning bij geschillen met de verhuurder en toegang tot ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten. De Huurdersvereniging voert regelmatig overleg met de teamleider van wijkteam Midden van HW Wonen, waaronder de Huurdersvereniging valt.  

Hier worden de  plaatselijke zaken doorgesproken. (Lokaal,  plaatsgebonden)

Ook zijn wij samen met de twee andere huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard, verenigd in èn onderdeel van het Huurdersplatform Hoeksche Waard, hier worden de algemene belangen van de huurders besproken, met de Corporatie, conform de Wet overleg huurders-verhuurder. (Regionaal).

​

​

Huurdersvereniging Cromstrijen beoogt o.a. de volgende doelen voor haar leden:

​

​

 •  Het waarborgen van de rechtspositie van haar leden,(huurders) in Numansdorp en Klaaswaal.

 •  Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevor-deren van de leefbaarheid en het welzijn in het werkgebied en de directe woonomgeving van woningen van HW Wonen in het werkgebied van HV Cromstrijen.

 •  Het verlenen van ondersteuning en advies aan de leden (huurders van HW Wonen) binnen haar werkgebied

Het bestuur van HV  Cromstrijen bestaat uit  zeven personen, die minimaal zo’n tien keer in het  jaar bij elkaar komen om te vergaderen.

Wilt u wat nader kennismaken met het voltallige bestuur van HV Cromstrijen dan stellen zij zich uiteraard heel graag aan u voor. Lees meer…

Is het u bekend dat HV Cromstrijen elke vrijdag inloopspreekuur heeft in Numansdorp? Hier kunt u ook terecht met  vragen.

Daar treft u een bestuurslid aan, die vragen kan beantwoorden of anders doorverwijst naar de juiste instantie. Een afspraak is niet nodig. Waar en wanneer, Lees meer…

meer konden uitoefenen. Daarom heeft de wetgever Corporaties verplicht gesteld om de belangen van huurders te waarborgen d.m.v. de wet overleg huurders-verhuurder, hierin is geregeld dat er overleg moet zijn over veel zaken, zoals o.a. de jaarlijkse huurverhoging en veel meer. Dus hoe meer leden een HV heeft, hoe meer invloed er uitgeoefend kan worden op de Corporatie.Wordt daarom lid en steun ons, samen met andere huurders, die u al voor gegaan zijn door lid te worden voor slechts € 0,42 per maand kunt u uw stem laten horen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden, maar het contact-formulier gebruiken of de telefoon pakken is ook goed.

Sinds een aantal jaren zijn woningcorporaties van verenigingen in stichtingen veranderd. Dat betekende dat huurders geen invloed

Huurdersvereniging Cromstrijen

Postbus 7304

3280 AC  Numansdorp

Tel: 0186 - 655205

© 2017:   Websitedesign / Logo: M. Schneijderberg   Alle Rechten Voorbehouden

Spreekuur :  Elke vrijdag van 14.00  tot 16.00

Lokaal 8       Buttervliet 8       Numansdorp